Stjärnhimmel

Himlen

Ingenting utom himlen själv är bättre än en vän som verkligen är en vän.
Titus Maccius Plautus

Himmel

Himlen är jordens atmosfär sedd från jordytan.

Universum

Universum uppfattas vanligtvis som ett utrymme som per definition innehåller allting, det vill säga all materia, energi, rumtiden, naturlagarna och alla händelser. Universum och dess beståndsdelar studeras inom astronomin och mer specifikt inom kosmologin vad gäller till exempel universums uppkomst, utveckling och storskaliga struktur.

Universum är mycket gammalt och utvecklas. Tidigare trodde man allmänt att universum i stort sett inte förändrades men sedan 1930-talet vet vi att det expanderar då Hubble upptäckte att avlägsna galaxer avlägsnar sig med större hastighet ju längre bort de är.

Universums utveckling beskrivs av Big Bang-teorin (Big Bang (eller Stora smällen), är den mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling. Teorin täcker tidsperioden sedan universum var mycket, mycket ungt och fram till idag), som är allmänt accepterad bland kosmologer och bekräftas av en mängd observationer. Enligt Big Bang-teorin var universum för mycket länge sedan oerhört mycket varmare och tätare än det är idag och har sedan dess expanderat och svalnat.

Rymden

Rymden (eller ibland yttre rymden eller världsrymden) är de relativt tomma områdena i universum som finns utanför himlakropparnas atmosfärer. Begreppet används ibland med den alternativa betydelsen universum.

Kosmos, avser i astronomi samma sak som universum och i den klassiska filosofin motsatsen och jämvikten till kaos.

Whether you live to be 50 or 100 makes no difference, if you made no difference in the world.
Jarod Kintz