Sterrenhemel - Heelal

Sterrenhemel

We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.
Konrad Adenauer

Hemelgewelf

Het hemelgewelf is het deel van de atmosfeer (De atmosfeer is in de astronomie het totaal van de omhullende gassen die zich om een vast hemellichaam bevinden. De atmosfeer van de aarde wordt ook wel aardatmosfeer of dampkring genoemd. Ook alle andere planeten in ons zonnestelsel hebben een atmosfeer) of van de ruimte dat zichtbaar is vanaf het aardoppervlak. We ervaren de hemel overdag als een gewelf, een afgeplatte koepel; het einde der hemel lijkt bij de horizon veel verder verwijderd dan recht boven ons hoofd (in het zenith).

Heelal

Het heelal of universum in de astronomie, ofwel de kosmos in de kosmologie (Kosmologie is de wetenschap die de globale structuur en de evolutie van het heelal bestudeert), zijn synoniemen voor alle materie en energie binnen het gehele ruimtetijd-continuüm waarin wij bestaan.

Er valt voorts nog een onderscheid te maken tussen het zichtbare heelal en het theoretische heelal:

Het zichtbare heelal omvat dat deel van het heelal waarvan sinds het "begin der tijden" licht ons heeft kunnen bereiken en dat we daardoor om ons heen kunnen waarnemen. Omdat de snelheid van het licht eindig is, is ook het zichtbare heelal gemeten vanaf het "begin der tijden" eindig.
Het theoretische heelal omvat de theoretische modellen die in de kosmologie een mogelijke structuur beschrijven waarin het zichtbare heelal wellicht 'ingebed' is. Deze worden behandeld in bijvoorbeeld de verschillende snaartheorieën en de theorie over een mogelijk multiversum.

Over het algemeen wordt aangenomen dat het heelal is ontstaan volgens de bigbangtheorie. Volgens de huidige stand van zaken van deze theorie is het heelal circa 13,75 miljard (± 1%) jaar geleden ontstaan.

De hemel en aarde kunnen lang leven, omdat ze niet voor zichzelf leven.
Lao-Tse